Nr. kat.: MNO 308 OMO
Tytuł: Portret Henryka Doenhoffa (1613–1662)
Autor: Malarz nieznany
Datowanie: około 1650 r.
Wymiary: 105,5x83,3 cm
Opis: W lewym górnym rogu herb rodowy Doenhoffów. Na licu, w prawym górnym rogu napis w języku niemieckim: „Der Wohllgeborne Herr Heinrich Dönhoff Furstlicher Oberhaubtmann zu Tückum | in Curland, Erbherr auff Illien und | Sareken, ist gestorben. ANNO. 1662. | SEINES. ALTERS. 49. JAHR.” Na licu, u dołu, wymienione nazwisko żony: „Gm. v. Nolde.” Syn Hermana (1583–1651) i Jadwigi von Osten-Sacken. Ożeniony z Anną Małgorzatą [Marią?] von Nolde. Posiadał dobra rodowe Illien Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Drogoszach (Doenhoffstädt), w zbiorach muzeum od 1946 r. Konserwacja: Konserwawany zachowawczo przez Ignacego Klukowskiego, PKZ Olsztyn 1963 r. Podczas prac w 1982 r. odkryto na licu napis dotyczący małżonki. Ponowna konserwacja w kwietniu 2012 r. wykonana przez Mariusza Korpacza z Klebarka Małego (zrekonstruowano wówczas twarz portretowanego) Bibliografia: K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 294, 311–312, kat. 5, ryc. 6; Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI–XVIII w.), wystawa Muzeum Historii Polski, Zamek Królewski w Warszawie 3 V–31 VII 2012, Warszawa 2012, s. 192, il. Wystawy: W stronę korony. Związki Warmii i Prus z Rzeczypospolitą XVI–XVIII w., Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 19 XII 1988–30 X 1989; Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI–XVIII w.), Zamek Królewski w Warszawie 3 V–31 VII 2012; Portretowe inspiracje, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 24 IV 2014.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+