Nr. kat.: N-11792 OMO
Tytuł: moneta - półtorak koronny
Autor: Zygmunt III Waza
Datowanie: 1620
Wymiary: 19,5 mm, 1,220 g
Opis: awers: pięciopolowa tarcza herbowa pod koroną kabłąkową, w niej powtórzone wizerunki Orła, Pogoni oraz umieszczony pośrodku Snopek Wazów. W otoku napis: SIGIS * 3 * D G (tarcza z cyfrą 3) REX . P . M D L . rewers: Jabłko z wpisaną liczbą 24, po bokach data: 2-0. W otoku napis: MONE . NO (herb Sas) REG . POLO
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+