O nas

W latach 2012-2013 Muzeum Warmii i Mazur realizowało projekt digitalizacji części obiektów muzealnych. Docelowo, inwestycje poczynione w tych latach, mają pozwolić na zdigitalizowanie jak największej liczby eksponatów.

O nas
Historia naszych projektów digitalizacyjnych:

2005 - Muzeum Warmii i Mazur rozpoczęło projekt mający na celu digitalizację „Gazety Olsztyńskiej” oraz udostępnienie w Internecie cyfrowego archiwum „Gazety Olsztyńskiej”. W zbiorach Muzeum Warmii i Mazur oraz Domu „Gazety Olsztyńskiej” (Oddział Muzeum) znajduje się natomiast ponad tysiąc numerów pisma z lat 1893-1939, a ponadto mikrofilmy wydań gazety z lat 1886-1913 oraz z lat 1914, 1915, 1918-1939. Oryginały pisma są nierzadko w bardzo złym stanie. Udostępnianie egzemplarzy archiwalnych zostało więc przez bibliotekę muzeum całkowicie wstrzymane z obawy przed dalszymi zniszczeniami.

Udało się wówczas przeprowadzić szczegółową kwerendę w bibliotekach polskich i zagranicznych, której wyniki opublikowano w Komunikatach Mazursko-Warmińskich oraz wykonać kopie cyfrowa pierwszego rocznika Gazety znajdującego się w Bibliotece Publicznej miasta stołecznego Warszawy.

2011 - Nawiązano współpracę z Biblioteką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Biblioteka Uniwersytecka posiada specjalistyczny sprzęt do digitalizacji zarówno archiwaliów papierowych jak i przechowywanych w postaci mikrofilmów.
W ramach zawartego porozumienia realizowano już drugi etap projektu digitalizacji gazety Olsztyńskiej. W maju 2012 zaplanowano uroczystą inaugurację kolekcji „Gazety Olsztyńskiej” w bibliotece Cyfrowej UWM podczas konferencji Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM poświęconej historii książki. Dalsza współpraca Muzeum i Uniwersytetu ma na celu stworzenie cyfrowego archiwum „Gazety Olsztyńskiej” z lat 1886-1939. Nasze zbiory dostępne są tutaj, a także w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Federacji Bibliotek Cyfrowych.

2009-2010 - Stworzono kolekcję cyfrową "Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach" zawierającej podzbiory podzbiór Archiwum Historii Mówionej, podzbiór zdjęć, dokumentów itp., utworzono bazę danych. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, otrzymaliśmy olbrzymią ilość pamiątek (m. in. zdjęć, dokumentów), które zostały następnie zdigitalizowane, część została umieszczona w Internecie. Muzeum Warmii i Mazur nie chcąc dopuścić do zatracenia tak cennego świadectwa historii, gromadzi pamiątki związane z polskimi Kresami z regionu Warmii i Mazur.

Akcja objęła Polaków, którzy po II wojnie światowej zostali przesiedleni w ramach akcji repatriacyjnej z terenów obecnej Litwy, Białorusi i Ukrainy. Głównym zadaniem było utrwalenie relacji przesiedleńców z terenów Wschodnich, żyjących dzisiaj na terenie Warmii i Mazur. Ideą Archiwum jest jak najwierniejsze przekazywanie relacji naszych rodaków pochodzących ze Wschodu, dlatego Muzeum nie ingeruje w treść wypowiedzi, przedstawiając je w formie subiektywnych relacji świadków. Przybrały one formę luźnych wypowiedzi a także specjalistycznych wywiadów. Digitalizacja objęła pamiątki osobiste, fotografie, dokumenty urzędowe, listy i wspomnienia, itp.

Kolekcja cyfrowa „Polacy z Kresów Wschodnich" dostępna jest w Muzeum oraz : na naszej stronie internetowej.

2012 – Narodziny projektu Wirtualnego Muzeum Warmii i Mazur (www.wmwm.pl). Naszym celem jest zaprezentowanie jak największej liczby obiektów, ale także przygotowanie narzędzia do pracy nauczycieli na wszystkich etapach edukacji. Wytypowane do digitalizacji zbiory posiadają wartość naukową, często stanowią materiał naukowy i dokumentacyjny z wielu dziedzin życia, historii, osiągnięć kulturalnych i naukowych.

Na stronie Wirtualnego Muzeum można obejrzeć zabytki z różnych dziedzin sztuki, przedmioty codziennego użytku, numizmaty, militaria, dokumenty, fotografie, numizmaty. Uruchomiliśmy także wirtualną czytelnię z wydawnictwami dostępnymi online. Zachęcamy do zakładania kont użytkowników. Ofertę tę kierujemy szczególnie do nauczycieli, wykładowców, naukowców. Korzyści to:
• Możliwość przygotowania własnej galerii zdjęć wybranych spośród prezentowanych eksponatów. Wystarczy podczas zajęć wejść na swoje konto i można zaprezentować uczniom, studentom gotowy pokaz zdjęć.
• Możliwość stworzenia własnej wirtualnej kolekcji eksponatów. Nie ma potrzeby zapisywania linków, ściągania danych, ponownego szukania interesujących nas zabytków. Są na naszym koncie i czekają na kliknięcie.
• Możliwość przechowywania na wirtualnej półce interesujących nas wydawnictw. W każdej chwili możemy sięgnąć po nie bez potrzeby archiwizowania na dysku twardym, z każdego miejsca z dostępem do sieci internetowej.
• Możliwość otrzymywania newslettera z wiadomościami o nowych zbiorach w Wirtualnym Muzeum.

Zespół realizujący projekt:
Elżbieta Tomczonek
Katarzyna Dauksza
Anna Podolak
Alicja Mieczkowska
Grzegorz Kumorowicz
Bartosz Olszewski
Andrzej Kłos
dr Sebastian Mierzyński

Instrukcja do wirtualnej biblioteki czasopism

Instrukcja panelu użytkownika Wirtualnego Muzeum Warmii i Mazur

Zbiory będą udostępniane w sieci internetowej bezpłatnie tylko i wyłącznie do celów niekomercyjnych.