Nr. kat.: MNO-483 OMO
Tytuł: Portret Fryderyka Wilhelma Leopolda zu Dohna
Autor: Berkly J. L. sygnowany na licu i odwrocie płótna
Datowanie: 1748 dat. na licu i odwrocie płótna
Wymiary: 79x63 cm
Opis: Autor: J.L. Berkly, sygn. l.d. „J.L. Berkly” Portret Fryderyka Wilhelma Leopolda zu Dohna (1747–1761) Na licu, w prawym dolnym rogu, herb Dohnów. Na odwrocie płótna napis czarna farbą w języku niemieckim identyfikujący osobę portretowaną: „Ein Sohn von Christoph B. u: G: z. D. aus dem hause Schlodien und von Fr A. A. gehrf. | Gr: z. Solms und T[M]eklenburg” Proweniencja: obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Gładyszach (niem. Schlodien), w zbiorach muzeum po 1945 r. Konserwacja: Andrzej Trochimowicz, PKZ w Olsztynie (1976) Bibliografia: Dawny portret dziecka, s. 15–16, kat. 3, il. 35; I.B. Kluk, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Informator do wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2004, s. 41, kat. 40; T. Foelsch, Schlodien&Carwinden. Zwei Schlösser In Ostpreußen und die Burggrafen und Grafen zu Dohna, Groß Gottschow 2014, s. …, il. 211 Wystawy: Dawny portret dziecka ze zbiorów polskich (Olsztyn, zamek, V–X 1976); Żywe dziedzictwo, Lidzbark Warmiński, zamek, 1986); Portrety szlachty pruskiej od XVIII do XIX wieku, Morąg (Muzeum im. J. G. Herdera 26 V 1993–10 VII 1994);
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+