Nr. kat.: MNO-14 OMO
Tytuł: Portret Charlotty Krystyny (1678-89)
Autor: D`Agar Jacques (Paryż, 1640-1715, Kopenhaga)...
Datowanie: ok. 1689
Wymiary: 64x48 cm
Opis: Portret księżniczki duńskiej Krystyny Charlotty (18.01.1679, København –24.08.1689, tamże), córki Krystiana V i Charlotty Amalii von Hessen-Kassel Niezamężna. Jej wizerunek powstał niedługo przed śmiercią. Nieznane są inne podobizny księżniczki. Proweniencja: obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu Doenhoffów w Kwitajnach (niem. Quittainen) Konserwacja: Andrzej Różański (1974), Anna Szymańska (2004) Bibliografia: Tradycje kulturalne, Muzeum Warmii i Mazur 1974, s. 15 nlb.; Dawny portret dziecka, s. 15, kat. 2, il. 16; K. Wróblewska, Malarstwo Warmii i Mazur od XV do XIX w., Olsztyn 1978, s. 39, kat. il. 64; M. Bartoś, K. Wróblewska, Portret holenderski w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 1993, s. 44, 104, kat. il. 51; Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku, Warszawa Muzeum Pałac w Wilanowie 2004, s. 346, kat. 129, il. na s. 347; I.B. Kluk, Portret modny czy tradycyjny?, Muzeum w Ostródzie 2010, s. 7, 31, kat. 2 Wystawy: Portret holenderski ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Okręgowe w Toruniu (6 XI 1992); Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku, Warszawa Muzeum Pałac w Wilanowie (2 VI–13 IX 2004); Portret modny czy tradycyjny? Muzeum w Ostródzie 14 IX–15 XI 2010
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+