Nr. kat.: MNO-76 OMO
Tytuł: Portret księżniczki duńskiej, Zofii Charlotty (1677-1735)
Autor: D`Agar Jacques (Paryż, 1640-1715, Kopenhaga)
Datowanie: 1686
Wymiary: 65,5x48 cm
Opis: Portret księżniczki duńskiej Zofii Hedwigi (28.08.1677, København –13.03.1735, tamże), córki Krystiana V i Charlotty Amalii von Hessen-Kassel, niezamężna U góry, z lewej napis żółtą farbą w języku niemieckim identyfikujący osobę portretowaną: „Sophia Hedwig | Erbprinzessin zu | Dennemarck Norweg | 1686” Proweniencja: obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu Doenhoffów w Kwitajnach (niem. Quittainen) Konserwacja: Andrzej Różański (1974), Anna Szymańska (2004) Bibliografia: Tradycje kulturalne, Muzeum Warmii i Mazur 1974, s. 15 nlb.; Dawny Portret dziecka, s. 15, kat. 1, il. 15; K. Wróblewska, Malarstwo Warmii i Mazur od XV do XIX w., Olsztyn 1978, s. 39, kat. il. 63; M. Bartoś, K. Wróblewska, Portret holenderski w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 1993, s. 44, 103, kat. il. 50; Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku, Warszawa Muzeum Pałac w Wilanowie 2004, s. 56, 334, kat. 1, il. na s. 345; Portret modny czy tradycyjny? Muzeum w Ostródzie 2010, s. 7, 31, kat. 1 Wystawy: Tradycje kulturalne Muzeum Warmii i Mazur 1974; Dawny Portret dziecka, …; Portret holenderski ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Okręgowe w Toruniu (6 XI 1992); Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku, Warszawa Muzeum Pałac w Wilanowie (2 VI–13 IX 2004); Portret modny czy tradycyjny? Muzeum w Ostródzie 14 IX–15 XI 2010
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+