Nr. kat.: MNO-129 OMO
Tytuł: Portret trojga dzieci Krzysztofa Delfikusa zu Dohna
Autor: Nason Pieter (ok. 1612-1680/90, Haga) s
Datowanie: 1667 (datowany na licu, w l.d. rogu)
Wymiary: 151,5x177 cm
Opis: Autor: Pieter Nason (1612–1689/1690) sygnowany i datowany „PN 1667” Portret trojga dzieci Krzysztofa Delfikusa zu Dohna: Charlotty Eleonory (1660–1735), Amalii Luizy (1661–1727) i Fryderyka Krzysztofa (1664–1727) Na odwrociu napis w języku niemieckim identyfikujący osoby portretowane: „1 Charlotte Eleonore zu Dohna geb. 166 [...], 1735 | Amalie Luis[e] zu Dohna geb. 1661 + 1735 | Friedrich C[hristoph] zu Dohna | 1664 + 1727 | 1 Gemu. z Schlobitten | 2 Gemal Eleonore [...]” Wizerunek w stylu „portrait historié”. Fryderyk Krzysztof został przedstawiony w stylizowanym stroju jako mały Apollo, z łukiem i kołczanem ze strzałami. Starsza z sióstr trzyma w dłoniach muszlę, do której spływa woda z fontanny za nią – symbol płodności. Za młodszą rośnie krzak różany o dopiero co rozkwitających pąkach – oznace młodego wieku dziewczynek. Młodsza z sióstr obejmuje dłońmi charta Dzieci Krzysztofa Delfikusa zu Dohna i jego małżonki, Anny Oxenstierna (1620–1691). Amalia Luiza w 1684 r. poślubiła kuzyna, Aleksandra zu Dohna, pana na Słobitach. Karolina Eleonora w 1693 r. wyszła za mąż za Gustawa Maurycego Löwenhaupt (1651–1700), namiestnika prowincji szwedzkich i pułkownika w służbie szwedzkiej, i wraz z mężem osiadła w Szwecji. Fryderyk Krzysztof odziedziczył Karwiny (niem. Carwinden), został pułkownikiem w służbie saksońskiej oraz pruskim generałem-lejtnantem; był dyplomatą szwedzkim do Paryża i Wismaru Proweniencja: obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Gładyszach (niem. Schlodien), w zbiorach muzeum od 1946 r. Konserwacja: Bohdan Marconi, Warszawa (1970); M. Mączkowska, Olsztyn (1997–2002), z powodu śmierci konserwatorki konserwacja została dokończona przez Annę Szymańska z pracowni MWiM (2002) Bibliografia: E. Celińska, Portret trojga dzieci Pietera Nasona ze zbiorów Muzeum, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1–2, Olsztyn 1967, s. 131–135; E. Celińska, K. Wróblewska, Sztuka Dawna w zbiorach muzeów województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1971, s. 38–39, kat. 50, il. 38; Tradycje kulturalne Muzeum Warmii i Mazur 1974, il. nlb.; Dawny portret dziecka, s. 25, kat. 34, il. 12; L. Brusewicz, Pieter Nason, Bulletin 1/2, Warszawa: Muzeum Narodowe 1978, s. 39–41, kat. 10, il. 20; M. Bartoś, Spotkania z Zabytkami 4/1988, s. 24; M. Bartoś, K. Wróblewska, Portret holenderski w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 1993, s. 39–40, 97, kat. il. 44; Polska i Niderlandy 2003, s. 207, il. na s. 208; Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku, Warszawa Muzeum Pałac w Wilanowie 2004, s. 56, 340, kat. 126, il. na s. 341; I.B. Kluk, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Informator do wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2004, s. 8, 39, kat. 13, il. na okładce; T. Foelsch, Schlodien&Carwinden. Zwei Schlösser In Ostpreußen und die Burggrafen und Grafen zu Dohna, Groß Gottschow 2014, s. …, il. 41,192 Wystawy: Portret holenderski ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Okręgowe w Toruniu (6 XI 1992); Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku, Warszawa Muzeum Pałac w Wilanowie (2 VI–13 IX 2004)