Nr. kat.: MNO-230 OMO
Tytuł: Portret Luizy Albertyny zu Dohna
Autor: Nieokreślony malarz królewiecki
Datowanie: ok. 1755
Wymiary: 140x110,5 cm
Opis: Portret Luizy Albertyny zu Dohna (1713–87) z córka Amalią Luizą Karoliną (1753–1828) Na licu, w prawym górnym rogu herby rodziny Dohnów (heraldyczna prawa) i Schwerinów (heraldyczna lewa) namalowane pod wspólną koroną szlachecką. Poniżej herbów napis identyfikujący osobę portretowaną Proweniencja: obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Gładyszach (niem. Schlodien), w zbiorach muzeum od 1946 r. Bibliografia: K. Wróblewska, Dawny portret dziecka ze zbiorów polskich. Katalog wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 1976, 21–22, kat. 23, il. 26; K. Wróblewska, Malarstwo Warmii i Mazur od XV do XIX wieku, Pojezierze, Olsztyn 1978, s. 45, kat. il. 85; E. Celińska, K. Wróblewska, Sztuka dawna w zbiorach muzeów województwa olsztyńskiego, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 1971, s. 40–41, kat. 56, il. 54; T. Foelsch, Schlodien&Carwinden. Zwei Schlösser in Ostpreußen und die Burggrafen und Grafen zu Dohna, Groß Gottschow 2014, s. …, il. 119, 203 Wystawy: Sztuka dawna w zbiorach muzeów woj. olsztyńskiego (Olsztyn, zamek VI–XI 1971); Muzeum we Fromborku 1972; Dawny portret dziecka (Olsztyn, zamek V–X 1976); Portret szlachty pruskiej od XVIII do XIX wieku (Morąg, Muzeum im. Herdera 26 V 1993–10 VII 1994); Portret szlachty pruskiej od XVIII do XIX wieku (Olsztyn, zamek, refektarz od 12.07.1994); Portret dworski XVI-XIX wieku (Morąg, Muzeum im. J.G. Herdera od 2005)