Nr. kat.: MNO-329 OMO
Tytuł: Portret Konstancji Treusch von Buttlar (1679-1726)
Autor: Buttlar Gertrud von (ur. 1862) obraz sygnowany i datowany
Datowanie: 1887 dat.na odwrocie tektury
Wymiary: 40x31,5 cm
Opis: Autor: Gertruda von Buttlar (ur. 1862), sygn. i dat. na odwrociu „Gertrud von Buttlar / 1887” Portret Konstancji Treusch von Buttlar (1679–1726) Na licu, w lewym górnym rogu namalowany herb Buttlarów. Przez pierś dziecko ma przewieszony ma błękitnej wstążce gwizdek. W prawej dłoni trzyma małego ptaszka (najprawdopodobniej jest to zięba zwyczajna) Na odwrocie kartonu, w prawym górnym rogu, napis czarnym atramentem identyfikujący osobę portretowaną: „Constantin Treusch von Buttlar / geb. 1679 gest. 1726.” Proweniencja: obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Wenecji koło Morąga (niem. Venedien), w zbiorach muzeum od 1946 r. Konserwacja: Ewa Gilguń, Joanna Brochwicz, ZKMiRzP UMK w Toruniu (1977, 1979) Bibliografia: Sztuka konserwacji, Olsztyn , s. 42, kat. 57; I.B. Kluk, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Informator do wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2004, s. 44, kat. 80 Wystawy: Sztuka konserwacji, Olsztyn (zamek, skrzydło barokowe (20 XI 1998-9 V 1999); Malarstwo portretowe (Olsztyn, zamek, skrzydło barokowe (16 V 2003); Portret dworski XVI–XIX wieku (Morąg, Muzeum im. J.G. Herdera 2005)