Nr. kat.: MNO-334 OMO
Tytuł: Portret chłopca z rodziny hrabiów Stirum
Autor: Malarz nieznany
Datowanie: początek XVIII w.
Wymiary: 134x92,5 cm
Opis: Na licu, w lewym dolnym rogu, napis białą farbą identyfikujący osobę portretowaną: „Graf Stirum”. Chłopiec w prawej dłoni trzyma róg myśliwski Proweniencja: nieznana, obraz w zbiorach muzeum po 1945 r. Stan przed konserwacją Bibliografia: wizerunek nie publikowany Wystawy: Portretowe inspiracje, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 24 IV–31 XII 2014
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+