Nr. kat.: MNO-347 OMO
Tytuł: Portret dziewczynki z rodziny Lehndorffów
Autor: Malarz nieznany
Datowanie: początek XVIII wieku
Wymiary: 79,2 x 63,3 cm
Opis: Proweniencja: obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu Lehndorffów w Sztynorcie (niem. Steinort), w zbiorach muzeum po 1945 r. Konserwacja: ZKMiRzP UMK w Toruniu – w 1987 r. Jolanta Korcz wykonała badania pod kierunkiem dr hab. Marii Roznerskiej, konserwacja została ukończona w 1991 r. przez Agnieszkę Ratajczyk Bibliografia: Sztuka konserwacji, Olsztyn , s. 36, kat. 41 Wystawy: Sztuka konserwacji (Olsztyn, zamek, skrzydło barokowe 20 XI 1998–9 V 1999); Portret dworski od XVII do XX wieku (Morąg, Muzeum im. Herdera, tzw. sala balowa 2003)