Nr. kat.: MNO-365 OMO
Tytuł: Portret czworga dzieci Arthura Johanna von der Groebena
Autor: Gratz Rudolf (1820-ok 1900) sygnowany i datowany
Datowanie: 1854 dat. na blejtramie
Wymiary: 37x45,2 cm
Opis: Portret czworga dzieci Arthura Johanna i Augusty von der Groebenów: Julii (1848–1926), Lidii (1846–1923), Wilhelma Arthura (1850–1899) i Klary (1852–1916) Na blejtramie napisy w języku niemieckim identyfikujące osoby portretowane – na górnej listwie: „rechts Wilhelm Graf von der Groeben-Ponarien geb[oren]. 16ten Mäy 1850 / Lydia geb[oren]. 28 Mäy 1846, [...] Julia [...] Clara geb[oren]. 11 November 1852 [...]-Ponarien [...] Arthur [...] Ponarien u[nd]. der Augusta Grafin Gröben [...] Dörnberg.”, na l. listwie u góry: „gemält / August 1854 durch Herrn | R. Gratz.”, poniżej: „Lägers [?] 1894 / von G. Büsge:[?]”, na d. listwie: „Wilhelm geb[oren]. 16. März 1850, vermählte sich vom 28ten September 1886 mit Agnes von Kleist; seit dem Tode seines / Vaters, 5ten Januar 1893 Majoratsherr auf Ponarien. Jülie, geb[oren]. 30ten December 1848 vermählte sich im Jüli / 1881 mit Friedrich von Tippelskirch. – Clara, geb[oren]. 11ten Novemb[er]. 1852, vermählte / sich 1885 mit Alfred von Alvensleben” Dzieci Arthura Johanna von der Groebena (1812–1893), pana na Ponarach, i Augusty z domu Dörnberg (1815–1876) Proweniencja: obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Ponarach (niem. Ponarien), w zbiorach muzeum od 1949 r. Konserwacja: Anna Szymańska (2004) Bibliografia: Dawny portret dziecka, s. 22, kat. 25, il. 55; U. Kragiel, Portrety rodzinne von der Groebenów w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Rocznik Olsztyński XVII, Olsztyn 1997, s. 332, 338, kat. 9; I.B. Kluk, Nieznane portrety autorstwa Rudolfa Gratza wychowanka Akademii Sztuk Pięknych w Królewcu, Folia Fromborcensia II, nr 2, Frombork 1999, s. 87–90, il. 9; Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku, Warszawa Muzeum Pałac w Wilanowie 2004, s. 396, kat. 154, il. na s. 397 Wystawy: Dawny portret dziecka (Olsztyn, zamek V–X 1976); Portret szlachty pruskiej od XVIII do XIX wieku (Morąg, Muzeum im. Herdera 26 V 1993–10 VII 1994); Portret szlachty pruskiej od XVIII do XIX wieku (Olsztyn, zamek, refektarz od 12 VII 1994); Dziecko w malarstwie od końca XVI do końca XIX wieku (Wilanów, Muzeum-Pałac Dziecko w malarstwie od końca XVI do końca XIX wieku (Wilanów, Muzeum-Pałac 6 VI–30 X 2004)