Nr. kat.: MNO-396 OMO
Tytuł: Portret Friedricha Karla Alexandra zu Dohna
Autor: Enge August (ur. 1797)
Datowanie: 1838 (dat. na licu, z prawej strony)
Wymiary: 153x135,5 cm
Opis: Autor: August Enge (ur. 1797), sygn. i datowany na licu, z prawej strony „A. Enge pinx. im Maij / Ano: 1838.” Portret Friedricha Karla Alexandra zu Dohna (3.11.1799, Bielsk–26.09.1873, Ławki), pana na Ławkach, z pierwszą żoną Philippine'ą Rudolphiną zu Waldburg-Capustigall (28.04.1814, Hechingen–22.07.1841, Ławki) i starszą córką Mathilde'ą (8.03.1836–1851) Na odwrocie obrazu napis czarną farbą w języku niemieckim identyfikujący osoby portretowane: „Friedrich Carl Alexander Graf zu Dohna Lauk. | Philippine Rudolphine Gr: zu Dohna Lauk. | geb: Gr: zu Waldburg Truchsess. | Wilh: Mathilde = Heinri: Gr: zu Dohna L: | Ano 1838.” Proweniencja: nieznana, obraz pozyskany do zbiorów muzeum w 1945 r. Konserwacja: Emilia Mróz, Olsztyn (1985) Bibliografia: M. Bartoś, Nie znany portret rodziny Dohnów pędzla Augusta Enge, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 3–4, Olsztyn 1987, s. 477–481, il. 1–3 nlb.; I.B. Kluk, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2004, s. 9–10, 43, kat. 69; I.B. Kluk, Portret. Modny czy tradycyjny?, Muzeum w Ostródzie 2010, 9, 32, kat. 1, il. na s. 20 Wystawy: Morąg (ekspozycja stała w tzw. sali biedermeierowskiej 1986); Portrety szlachty pruskiej od XVIII do XIX wieku (Morąg, Muzeum im. J.G. Herdera 26 V 1993–10 VII 1994); Portret szlachty pruskiej od XVIII do XIX wieku (Olsztyn, zamek, od 12 VII 1994); Portret. Modny czy tradycyjny (Muzeum w Ostródzie 14 IX 2010–18 I 2011); Portretowe inspiracje (Olsztyn, zamek 27 IV 2014)