Nr. kat.: MNO-448 OMO
Tytuł: Portret trojga dzieci
Autor: Malarz nieznany pod wpływem Pietera Nasona
Datowanie: ok. 1670
Wymiary: 145x150 cm
Opis: Autor: Nieznany malarz z Prus Wschodnich według obrazu Pietera Nasona Portret trojga dzieci, przypuszczalnie Charlotty Eleonory (1660–1735), Amalii Luizy (1661–1727) i Fryderyka Krzysztofa (1664–1727) zu Dohna Proweniencja: przypuszczalnie obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Gładyszach (niem. Schlodien), w zbiorach muzeum od 1946 r. Konserwacja: 1966/67; Elżbieta Linnert, Agnieszka Pawlak, Muzeum-Pałac w Wilanowie (2004) Bibliografia: E. Celińska, Portret trojga dzieci Pietera Nasona ze zbiorów Muzeum, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1–2, Olsztyn 1967, s. 135, il. 3; E. Celińska, K. Wróblewska, Sztuka Dawna w zbiorach muzeów województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1971, s. 34, kat. il. 39; K. Wróblewska, Malarstwo Warmii i Mazur od XV do XIX w., Olsztyn 1978, s. 40, kat. il. 66; M. Bartoś, K. Wróblewska, Portret holenderski w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 1993, s. 48, 111, kat. il. 58; Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku, Warszawa Muzeum Pałac w Wilanowie 2004, s. 342, kat. 127, il. na s. 343; T. Foelsch, Schlodien&Carwinden. Zwei Schlösser In Ostpreußen und die Burggrafen und Grafen zu Dohna, Groß Gottschow 2014, s. …, il. 193 Wystawy: Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku, Warszawa Muzeum Pałac w Wilanowie (2 VI–13 IX 2004)
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+