Nr. kat.: MNO-449 OMO
Tytuł: Portret Jana Wolferta van Brederode (1649-79)
Autor: Mytens Jan (Haga, 1614-1670, Haga) replika warsztatowa
Datowanie: ok. 1656
Wymiary: 108x86 cm
Opis: Portret Wolferta van Brederode (18.11.1649–15.07.1679) Na odwrociu oryginalnego płótna (nie przeniesiony na płótno dublażowe) napis czarną farbą identyfikujący osobę portretowaną: „Wolfert [...] Brederode” Syn Jana Wolferta van Brederode i jego drugiej małżonki Luizy Krystyny zu Solms-Braunfels. Ostatni w linii męskiej potomek van Brederode. Sportretowany w wieku 14 lat. W 1673 roku otrzymał tytuł kapitana w służbie holenderskiej. Po jego śmierci majątek rodziny van Brederode (Vianen) przeszedł na jego siostrę Jadwigę Agnieszkę (1643-84), a następnie na jej starszą siostrę Zofię Dorotę zamężną zu Dohna Oryginał (sygnowany i datowany) znajduje się w Mauritshuis w Hadze. Repliki znajdują się: 1) w pałacu Lich w zbiorach Solms-Hohensolms, 2) w zbiorach książąt zu Wied w Neuwied i 3) w pałacu Oranienbaum w Dessau Proweniencja: Pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Gładyszach (niem. Schlodien), w zbiorach muzeum od 1946 r. Konserwacja: PKZ Gdańsk (1965); Anna Szymańska (2004) Bibliografia: E. Celińska, K. Wróblewska, Sztuka Dawna w zbiorach muzeów województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1971, s. 36, kat. 43, il. 44; K. Wróblewska, Malarstwo Warmii i Mazur od XV do XIX w., Olsztyn 1978, s. 38, kat. il. 58; M. Bartoś, K. Wróblewska, Portret holenderski w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 1993, s. 34, 87, kat. il. 34; M. Bartoś, K. Wróblewska, Niderlandzkie epizody rodziny zu Dohna w ikonografii portretowej na podstawie zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Niderlandyzm w sztuce polskiej, Warszawa 1995, s. 415; A.J.M. Koenhein, P. Brederoo, Chr. Will, J. Heniger, etc., Johan Wolfert van Brederode 1599-1655. Een Hollands edelman tussen Nassau en Oranje, Historische Vereniging Het Land van Brederode, Vianen 1999, il. 20 na s. 32; Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku, Warszawa Muzeum Pałac w Wilanowie 2004, s. 56, 338, kat. 125, il. na s. 339; T. Foelsch, Schlodien&Carwinden. Zwei Schlösser In Ostpreußen und die Burggrafen und Grafen zu Dohna, Groß Gottschow 2014, s. …, il. 201–202 Wystawy: Portret holenderski ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Okręgowe w Toruniu (6 XI 1992); Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku, Warszawa Muzeum Pałac w Wilanowie (2 VI–13 IX 2004)