Nr. kat.: MNO-466 OMO
Tytuł: Portret Karola Florusa zu Dohna (1783-87)
Autor: Malarz nieznany Prusy Wschodnie
Datowanie: po 1783
Wymiary: 14,2x11,8 cm (owal wpisany w prostokąt)
Opis: Portret Karola Florusa zu Dohna (1783–1887) z wizerunkiem ojca Karola Ludwika Aleksandra Na licu, pod wizerunkiem dziecka w owalu, monogram wiązany od pierwszych liter imion „C[arl] F[lorus]”. Na odwrocie (przed konserwacją) nalepka z napisem identyfikującym osobę portretowaną (bardzo zły stan zachowania, praktycznie nie była czytelna) Proweniencja: rysunek pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Gładyszach (niem. Schlodien), do zbiorów muzeum pozyskany w 1950 r. Konserwacja: 1994 r. Bibliografia: Dawny portret dziecka, s. 22, kat. 24, il. 36; I.B. Kluk, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Informator do wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2004, s. 44, kat. 91; T. Foelsch, Schlodien&Carwinden. Zwei Schlösser In Ostpreußen und die Burggrafen und Grafen zu Dohna, Groß Gottschow 2014, s. …, il. 122 Wystawy: Dawny portret dziecka ze zbiorów polskich (Olsztyn, zamek, V–X 1976); Portret szlachty pruskiej XVIII–XIX wieku (Olsztyn, zamek 12 VII 1994); Malarstwo portretowe (Olsztyn, zamek, skrzydło barokowe 16 V 2003)
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+