Nr. kat.: MNO-616 OMO
Tytuł: Epitafium braci Melchiora i Fryderyka von Lehndorff
Autor: Königswieser Heinrich, warsztat
Datowanie: Królewiec, po 1571
Wymiary: 83,1 x 67 cm
Opis: Autor: Heinrich Königswieser (1530–ok. 1583), warsztat Epitafium braci Melchiora i Fryderyka von Lehndorff (zm. 1571) – ze scenami Ukrzyżowania i Zmartwychwstania Proweniencja: z kościoła patronackiego Lehndorffów w Radziejach (niem. Rosengarten), od lat 30 XIX w. w kaplicy grobowej Lehndorffów w Sztynorcie (niem. Steinort), w zbiorach muzeum od 1978 r. Konserwacja: ZKMiRzP UMK w Toruniu (Agnieszka Orcholska, praca dyplomowa pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Roznerskiej i mgr. Dariusza Markowskiego (1996)) Bibliografia: Sztuka konserwacji. Muzealia przywrócone kulturze narodowej dzięki współpracy MWM z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 1998, s. 22–23, kat. 4, il. 5; Wystawy: Olsztyn, zamek 1990–1991; Sztuka Prus Książęcych (Morąg, Muzeum im. J.G. Herdera, od 1997)
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+