Nr. kat.: MNO-670 OMO
Tytuł: Portret nieznanego chłopca
Autor: Nieokreślony malarz niemiecki
Datowanie: ok. 1840
Wymiary: 48x48 cm (tondo)
Opis: Proweniencja: obraz zakupiony do zbiorów w 1985 r. Konserwacja: Anna Szymańska, Dział Konserwacji Zbiorów MWiM (2000) Bibliografia: I.B. Kluk, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Informator do wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2004, s. 43, kat. 70 Wystawy: Malarstwo portretowe (Olsztyn, zamek, skrzydło barokowe 16 V 2003)
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+