Nr. kat.: G-1858 OMO
Tytuł: Portret chłopca w czapce z daszkiem
Autor: Nieznany rysownik z Prus Wschodnich
Datowanie: koniec XIX wiek
Wymiary: 168x153 mm
Opis: Proweniencja: nieznana, w zbiorach muzeum od 1946 r. Konserwacja: Hanna Koczowska, pracownia konserwatorska MWiM (1996) Bibliografia: I.B. Kluk, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Informator do wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2004, s. 44, kat. 92 Wystawy: Malarstwo portretowe (Olsztyn, zamek, skrzydło barokowe 16 V 2003); Portretowe inspiracje (Olsztyn, zamek, skrzydło barokowe 27 IV 2014)
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+