Nr. kat.: DH-280 OMO
Tytuł: Brama Górna
Autor: Altschul Alfred
Datowanie: 1916
Wymiary: 340x230 mm
Opis: Tytuł: Brama Górna, opisany ołówkiem l.d.: „Hohes Tor in Allenstein / an der Stadtmauer. / Südseite mit Rautenmuster”, u dołu przedstawienia pośrodku podpis sepią (inną ręką): „Ordenszeitliches Stadttor In Allenstein.” Autor: Alfred Altschul, sygnowany i datowany ołówkiem l.d.: „Alf. Altschul / Berlin / 1916.” Pozyskanie: w zbiorach muzeum po 1945 r. Bibliografia: Dawny Olsztyn w malarstwie, rysunku i grafice, Katalog wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Olsztyn – Warszawa 2003, s. 58, kat. 34, il. na s. 59