Nr. kat.: G-3281 OMO
Tytuł: Widok nowego ratusza w Olsztynie
Autor: Albert Fothe
Datowanie: 1919
Wymiary: 370x255 mm (odc. pł. 392x257 mm)
Opis: Tytuł: Widok nowego ratusza, opisany ołówkiem pośrodku pod przedstawieniem: „Das Neue Rathaus in Allenstein / Ostpr.”, poniżej z lewej numer odbitki: „38/200” Autor: Albert Fothe (ur. 1888), sygnowany i datowany p.d.: „Alb. Fothe. / 1919.” Pozyskanie: zakupiony do zbiorów muzeum 1997 Bibliografia: Dawny Olsztyn w malarstwie, rysunku i grafice, Katalog wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Olsztyn – Warszawa 2003, s. 102, kat. 56, il. na s. 103