Nr. kat.: G-3252 OMO
Tytuł: Widok nowego ratusza w Olsztynie
Autor: Paul Emil Gabel
Datowanie: 1915
Wymiary: 387x274 mm (odc. pł. 445x319 mm)
Opis: Tytuł: Widok nowego ratusza, opisany pod przedstawieniem pośrodku: „Das Rathaus in Allenstein” Autor: Paul Emil Gabel (1875–1938), sygnowany i datowany l.d.: „P. E. Gabel / 1915.”, po raz drugi sygnowany pod przedstawieniem z lewej: „P. E. Gabel fec.” Druk w oficynie Karla Danehla w Olsztynie, pod przedstawieniem z prawej: „Verlag Karl Danehl, Allenstein” Pozyskanie: zakupiony do zbiorów muzeum 1996 Bibliografia: Dawny Olsztyn w malarstwie, rysunku i grafice, Katalog wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Olsztyn – Warszawa 2003, s. 94, kat. 52, il. na s. 95