Nr. kat.: PMW-1305 OMO
Tytuł: Witoszewo
Autor: Kułakowski Alfons 1927r.
Datowanie: 2007r.
Wymiary: 30cm x 44cm
Opis: