Nr. kat.: PMW-1311 OMO
Tytuł: Droga
Autor: Kułakowski Alfons 1927r.
Datowanie: 2007r.
Wymiary: 32,5cm x 40cm
Opis:
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+