Nr. kat.: PMW-1313 OMO
Tytuł: Zimowy dzień
Autor: Kułakowski Alfons 1927r.
Datowanie: 1992r.
Wymiary: 49cm x 71cm
Opis: