Nr. kat.: PMW-1316 OMO
Tytuł: Wieczór
Autor: Kułakowski Alfons 1927r.
Datowanie: 2007r.
Wymiary: 29cm x 40cm
Opis: