Nr. kat.: PMW-1326 OMO
Tytuł: Jeziorko
Autor: Kułakowski Alfons 1927r.
Datowanie: 2007r.
Wymiary: 30cm x 40cm
Opis:
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+