Nr. kat.: PMW-1329 OMO
Tytuł: Wieczór II
Autor: Kułakowski Alfons 1927r.
Datowanie: 2007r.
Wymiary: 26cm x 33cm
Opis: