Nr. kat.: PMW-1340 OMO
Tytuł: Leśna droga
Autor: Kułakowski Alfons 1927r.
Datowanie: 2001r.
Wymiary: 50cm x 50cm
Opis: