Nr. kat.: PMW-1355 OMO
Tytuł: Lato
Autor: Kułakowski Alfons 1927r.
Datowanie: 1993r.
Wymiary: 43cm x 54,5cm
Opis: