Nr. kat.: PMW-1356 OMO
Tytuł: Ku jesieni
Autor: Kułakowski Alfons 1927r.
Datowanie: 2007r.
Wymiary: 33cm x 40cm
Opis:
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+