Nr. kat.: PMW-1357 OMO
Tytuł: Maki
Autor: Kułakowski Alfons 1927r.
Datowanie: 1994r.
Wymiary: 32cm x 49cm
Opis: