Nr. kat.: PMW-1363 OMO
Tytuł: Znów słońce
Autor: Kułakowski Alfons 1927r.
Datowanie: 2008r.
Wymiary: 26cm x 34cm
Opis: