Nr. kat.: PMW-1371 OMO
Tytuł: Na jeziorze
Autor: Kułakowski Alfons 1927r.
Datowanie: 2006r.
Wymiary: 26cm x 33cm
Opis: