Nr. kat.: PMW-1373 OMO
Tytuł: Ławka wolna
Autor: Kułakowski Alfons 1927r.
Datowanie: 1999r.
Wymiary: 21cm x 27,5cm
Opis: