Nr. kat.: PMW-1382 OMO
Tytuł: Zielony pejzaż
Autor: Kułakowski Alfons 1927r.
Datowanie: 2007r.
Wymiary: 27cm x 34,5cm
Opis: