Nr. kat.: PMW-1388 OMO
Tytuł: Droga i las
Autor: Kułakowski Alfons 1927r.
Datowanie: 2007r.
Wymiary: 32cm x 39,5cm
Opis:
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+