Nr. kat.: PMW-1389 OMO
Tytuł: Droga i dom
Autor: Kułakowski Alfons 1927r.
Datowanie: 2007r.
Wymiary: 28cm x 37cm
Opis:
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+