Nr. kat.: PMW-1405 OMO
Tytuł: Zima
Autor: Kułakowski Alfons 1927r.
Datowanie: 2007r.
Wymiary: 30cm x 35cm
Opis: