Nr. kat.: DGO-3452 OMO
Tytuł: Medal im. prof. J. Simona "Za zasługi na polu nauki" VSZ w Brnie
Autor: Wyższa Szkoła Rolnicza w Brnie (VSZ)
Datowanie: 1987
Wymiary: średnica 7 cm
Opis: Na awersie wypukłe popiersie profesora J. Simona i w otoku napis. Na rewersie napis: ZA ZASLUHY O ROZVOJ ... i wotoku nazwa wydziału i uczelni.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+