Nr. kat.: DGO-3499 OMO
Tytuł: Medal im. M. Oczapowskiego nadany przez PAN W. Niewiadomskiemu
Autor: PAN Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych
Datowanie: 1989
Wymiary: średnica 10,8 cm
Opis: Na awersie wypukłe popiersie M. Oczapowskiego na tle kłosów zboża. Na rewersie wypukły obraz być może stylizowanego drzewa.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+