Nr. kat.: G-1679 OMO
Tytuł: Portret mężczyzny z chłopcem
Autor: Rytował Bernhard Vogel
Datowanie: 1735, Norymberga
Wymiary: 349x257 mm
Opis: Autor: Rytował Bernhard Vogel (19.12.1683, Norymberga–13.10.1737, Augsburg) według Jana Kupetzkýego (1667, Pezinok /Słowacja–16.07.1740, Norymberga), rycina sygnowana i datowana pod przedstawieniem, z lewej: „Joannes Kupetzkij pinx.”, z prawej „Bernards Vogel juxta Originals sculps. / et excudit Norymbergae 1745” Portret mężczyzny z chłopcem – „Po polowaniu”, pod przedstawieniem oryginalny tytuł po łacinie (cytat z rzymskiego poematu „Eneida” autorstwa Wergiliusza): „Omnis in Ascanio chari cura Parentis” Myśliwy sportretowany z zawieszonym na szyi, na wstędze, orderem Pour le mérite i strzelbą. Obok niego chłopiec (syn?) trzymający w prawej ręce kuropatwę, głowa drugiej wystaje z sakwy przy jego pasku Proweniencja: pozyskany do zbiorów muzeum w 1970 r. z Muzeum w Kozłowce Konserwacja: nie konserwowany Bibliografia: nie publikowany Wystawy: Portret dworski (Morąg, Muzeum im. J.G. Herdera VI–VIII 1996); Portretowe inspiracje (Olsztyn, zamek 27 IV 2014)
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+