Nr. kat.: .
Tytuł: Telegram Kościuszkowski
Autor: .
Datowanie: 26.04.1939
Wymiary: .
Opis: W cyklu „Muzeum w Gazecie” prezentujemy „Telegram Kościuszkowski” wydany przez Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu – tym razem z portretem Naczelnika. Jego wizerunek umieszczono w bukiecie polnych kwiatów zdobiących 6 skrzyżowanych kos, które przewiązane zostały biało-czerwoną wstążką. Są to czytelne symbole odnoszące się zarówno do Insurekcji Kościuszkowskiej jak i bardziej ogólnie – miłości ojczyzny i walki o jej niepodległość. Życzenia zostały przesłane Irenie i Alojzemu Śliwom 26 kwietnia 1939 r. z okazji 25 rocznicy ich ślubu. Warmiński poeta i korespondent „Gazety Olsztyńskiej” mieszkał od 1920 roku w Poznaniu. Tak jak wielu działaczy plebiscytowych musiał opuścić rodzinne strony w obawie przed prześladowaniem. W okresie międzywojennym pracował w policji państwowej oraz w Krawieckich Zakładach Umundurowania. Prowadził tam także działalność społeczną. Należał do Polskiego Związku Zachodniego, Stowarzyszenia Katolickiego, a także był współorganizatorem i sekretarzem Towarzystwa byłych Pracowników Plebiscytowych. Również w tym okresie swoje artykuły i wiersze publikował w „Gazecie Olsztyńskiej” utrzymując w ten sposób więzi z rodzinną Warmią. W czasie wojny został wysiedlony do Mędrzechowa (wieś w obecnym woj. małopolskim). W 1945 r. powrócił na Warmię. Od 1952 roku pracował w olsztyńskim oddziale Stowarzyszenia PAX oraz należał do Związku Literatów Polskich. Swoje wiersze i felietony pisane gwarą publikował m. in. w tygodniowym dodatku do „Słowa Powszechnego” – „Słowie na Warmii i Mazurach”. Zmarł w 1969 r.