Nr. kat.: .
Tytuł: Pocztówka - Górna Brama, Olsztyn
Autor: Wilhelm Ernst Harich
Datowanie: ok 1900
Wymiary: .
Opis: Pocztówka przedstawiająca widok z mostu kolejowego wydana została przez Wilhelma Ernsta Haricha w Olsztynie, prawdopodobnie około 1900 r. Na stronie awersowej kartki zamieszczono pojedynczą ilustrację. Jest to barwna światłodrukowa fotoreprodukcja. Panoramiczny obraz obejmuje fragment miasta od Górnej Bramy do zamku. Na pierwszym planie znajdują się zabudowania z czerwonej cegły wzniesione w latach 60-70 XIX w., które zastąpiły stary młyn zamkowy. Od 1885 do 1927 r., czyli wówczas kiedy wykonano fotografię tego terenu, należały one do rodziny Sperlów. Ponad zabudowaniami młyńskimi wznosi się zamek. Na wieży brak hełmu zniszczonego w 1821 r. przez pożar wzniecony od uderzenia pioruna. Ubytek ten uzupełniono dopiero w roku 1926. W głębi panoramy widoczna jest zabudowa Targu Rybnego, a także dachy i wieże kościołów: ewangelickiego wzniesionego w latach 1876-1877 r. oraz fary olsztyńskiej pełniącej obecnie (od 1974 r.) funkcję konkatedry. Fotografia wykorzystana do druku ilustracji awersowej powstała być może między 1898 a 1900 r., kiedy organistą w kościele św. Jakuba był Feliks Nowowiejski. W Olsztynie na przełomie XIX i XX wieku produkowano dużo widokówek powielających fotografie wykonane z mostu kolejowego wybudowanego w latach 1872-1873. Najczęściej ich wydawcą był Paul Freisleben oraz, tak jak w przypadku prezentowanego tu obiektu, W. E. Harich. Drukowano wersje barwne i czarno-białe. Karta pochodzi sprzed reformy pocztowej. Na rewersie znajduje się miejsce na tak zwany „długi adres” oraz nadruk nazwy pocztówki w języku niemieckim i francuskim a także napis: „Union Postale Universalle” – Światowy Związek Pocztowy. Na karcie brak korespondencji, adresu i ostemplowania. Nie była ona nigdy wykorzystana w obiegu pocztowym, ale od momentu jej nabycia została obiektem kolekcjonerskim. Taką też rolę pełni nadal w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+