Nr. kat.: .
Tytuł: List Feliksa Nowowiejskiego do Marii Zientary-Malewskiej
Autor: Feliks Nowowiejski
Datowanie: 01.08.1933
Wymiary: .
Opis: Oba prezentowane obiekty związane są z osobami znanymi i zasłużonymi dla polskiej historii oraz kultury – kompozytorem Feliksem Nowowiejskim (1877–1946) oraz poetką Marią Zientarą-Malewską (1894–1984). 1 sierpnia 1933 r. Feliks Nowowiejski wysłał do Marii Zientarówny list z informacją: „ułożyłem Kolędę warmijską do słów WPani, układ na śpiew solo z towarzyszeniem fortepianu lub organów. Ponieważ zbliża się okres Bożego Narodzenia należałoby kolędę wydać drukiem i rozpowszechnić (...) Kolęda warmijska po raz pierwszy wkroczy do ogólnopolskiej literatury muzycznej jako dowód polskości naszego kochanego regionu warmijskiego. (...) Prosiłbym również o przysłanie fotografii pięknego regionalnego kościoła warmijskiego – dla okładki.” W roku następnym nuty kolędy, pisanej warmińską gwarą, zaczynającej się słowami „Już śnieg przypruszuł wkół pola, I mróz do chaty sia wciska, Łusiądźta wszystkie wkołomnie, Poziem wam cosik dzieciska”, ukazały się drukiem. Okładkę zdobiło zdjęcie kościoła w Sząbruku. Zarówno list, jak i nuty, są najnowszym nabytkiem Domu „Gazety Olsztyńskiej”. Trafiły do zbiorów jako dar Marii Surynowicz – bratanicy Marii Zientary-Malewskiej.