Nr. kat.: MNO 375 OMO
Tytuł: Portret Hermana Doenhoffa (1583–1651)
Autor: Malarz nieznany
Datowanie: około 1633 r.
Wymiary: 94,5x79 cm
Opis: W lewym górnym rogu herb rodowy Doenhoffów. Na licu, w prawym górnym rogu, napis w języku niemieckim identyfikujący osobę portretowaną: „Der Wohlgebohrne Herr, Herr | Hermann Dőnhoff Furst. Kurlandisch | Hochurstatter Ober [ ... ] und Land | marschall Erb Herr auf Illien | gestorben ANNO. 1651 | AELTERS 68.” Na odwrociu także napis w j. niem. identyfikujący osobę portretowaną: „Vermőge Sogosmundii Tertij Kőnig zu Pohlen | verlehrung so datirt 1621 und folgendes | Vladislaus auortus Kőnig in Pohlen und Schweden | Beijderseits. Hochlieblichen andenckens Anno 1636 | Confirmiret hatt Srijndt die Confiscirte Güther des | Ludolfs Brincken in Liefflandt al nemlich Pemper | Sarckaw und Neuhoff von welchen allen die original | noch verhanden dem Sie Heinrich Dőnhoff Woy|woden zu Pernau | und Folgends seinem Bruder | Hermann Dőnhoff Land Marschalle in Kurlands | gegeben Worden.” Syn Krzysztofa Doenhoffa (zm. 1622) i Agnieszki z domu Wittinghoff (zm. po 1611). Ożeniony z Jadwigą von Osten-Sacken. Jego rodzina otrzymała nadaniami od Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy dobra w Inflantach polskich; do Hermana należało Illien. Piastował funkcję marszałka księcia Kurlandii Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Drogoszach (Doenhoffstädt), w zbiorach muzeum od 1946 r. Konserwacja: PKZ w Olsztynie 1976 r. Bibliografia: Elżbieta Celińska, Kamila Wróblewska, Sztuka dawna w zbiorach muzeów województwa olsztyńskiego. Katalog wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 1971, s. 40, kat. 54, il. 32; K. Wróblewska, Malarstwo Warmii i Mazur od XV do XIX wieku, Pojezierze, Olsztyn 1978, s. 32-33, kat. il. 36; K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 309–311, kat. 4, ryc. 5; Odsiecz wiedeńska 1683. Wystawa jubileuszowa w Zamku Królewskim na Wawelu w trzechsetlecie bitwy. Katalog wystawy, Zamek Królewski na Wawelu 1990, t. 1, s. 104, t. 2, kat. 40, il. 32; Gdańsk dla Rzeczypospolitej w służbie Króla i Kościoła, koncepcja wystawy i katalogu prof. dr hab. Teresa Grzybkowska, Muzeum Historii Miasta w Gdańsku, Warszawa 2004, s. 241–242, kat. IV.3., ryc. na s. 241 Wystawy: Sztuka dawna, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie VI–XI 1971; Dawne malarstwo ze zbiorów Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. 25 lat konserwacji muzealiów w województwie olsztyńskim, Frombork V–X 1972; W stronę korony. Związki Warmii i Prus z Rzeczypospolitą XVI–XVIII w., Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 19 XII 1988–30 X 1989; Gdańsk dla Rzeczypospolitej w służbie Króla i Kościoła, Muzeum Historii Miasta Gdańska 21 VI–30 IX 2004; Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI–XVIII w.), Zamek Królewski w Warszawie 3 V–31 VII 2012; Portretowe inspiracje, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 24 IV 2014.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+