Nr. kat.: MNO 672 OMO
Tytuł: Portret Doroty Justyny Marii Krystyny von Offenberg (1718–1756)
Autor: Leonhard Schorer (1715–1777)
Datowanie: 1758 r.
Wymiary: 76,8x64,3 cm
Opis: W lewym górnym rogu herb rodowy Doenhoffów. Na odwrociu napis identyfikujący osobę portretowaną w języku niemieckim: "Fridrica Dorothea Justina Maria Christina Dönhoff land-Marschallin von Offenberg Erbfrau Ilienschen und Sareckschen | Griesbeck und Carlsbergschen Güther. Frau auf | Grentzhoff und Klintenhoff, gebohren, Ao: 1718. | in 11 November, gestorben den 10. December, Ao: 1756." Najstarsza z trzech córek Zygmunta Doenhoffa (1685–1731) i Marii Małgorzaty von und zu Merlau (ur. 1695). W 1740 poślubiła Henryka Krystiana von Offenberga (zm. 1781), ochmistrza księstwa Kurlandii, posła Landtagu w Gdańsku, kawalera Orderu św. Anny i Orderu Aleksandra Newskiego. Odziedziczyła po ojcu dobra rodowe Illien, Griesbäk, Schareyken. W 1840 wspomniane dobra sprzedał jej potomek – generał Fryderyk von Offenberg baronowi Klopmannowi z Mittawy Proweniencja: Obraz zakupiony do zbiorów muzeum w 1985 r. Konserwacja: Anna Szymańska, pracownia MWiM 2011 r. Bibliografia: K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 295, 313, kat. 6, ryc. 7; L. Brusewicz, O kilku nieznanych dziełach Leonharda Schorera i o rodzinie von Kalnein, „Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo” XXXI – „Nauki Humanistyczno-Społeczne”, z. 338, Toruń 2000, s. 54, 58, ryc. 7 Wystawy: Portrety szlachty pruskiej, Muzeum im. Herdera w Morągu 26 V 1993–10 VII 1994; Portrety szlachty pruskiej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 12 VII 1994; Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur XVI–XVIII w., Zamek Królewski w Warszawie 3 V–31 VII 2012; Portretowe inspiracje, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 24 IV 2014.