Nr. kat.: G 3375 OMO
Tytuł: Portret biskupa Ceseny i kardynała Jana Kazimierza Doenhoffa
Autor: Jan Józef Filipowicz (zm. 1767/1770) ryt.
Datowanie: po 1744 r.
Wymiary: 163x108 mm
Opis: Portret biskupa Ceseny i kardynała Jana Kazimierza Doenhoffa (8.06.1649, Warszawa–20.06.1697, Rzym). Pod portretem w owalu herb rodowy Doenhoffów. Wizerunek wzorowany na portrecie Jana Kazimierza Doenhoffa z klasztoru Ojców Misjonarzy w Krakowie (olej, płótno 70,3x54,5 cm). Syn królewskiego dworzanina Teodora Denhoffa i Katarzyny Franciszki von Bessen, dwórki Ludwiki Marii Gonzagi de Nevers. Do chrztu trzymał go król Jan Kazimierz Waza. Wykształcony przez jezuitów. Opat komendatoryjny mogilski 1666, kanonik warszawski, dziekan płocki, kanonik krakowski 1681, rezydent polski w Rzymie 1682, kardynał 1686, biskup Ceseny 1688. Autor dzieł teologicznych. Proweniencja: Rycina zakupiona do zbiorów muzeum w 2002 r. Bibliografia: A. Rzempołuch, Nabytki do Działu Sztuki Dawnej w latach 1988–2008, „Rocznik Olsztyński” XVIII: 2009, s. 124, kat. 102, il. na s. 174.