Nr. kat.: MNO 105 OMO
Tytuł: Portret Katarzyny Doenhoff (1606–1659) z domu zu Dohna
Autor: Malarz królewiecki, naśladowca Bartłomieja Strobla
Datowanie: około 1640 r.
Wymiary: 115,7x86,8 cm
Opis: Portret Katarzyny Doenhoff (1606–1659) z domu zu Dohna – pendant do wizerunku małżonka. U góry z lewej herb rodowy Dohnów. Ponad herbem napis biograficzny w języku niemieckim identyfikujący portretowaną kobietę: „Catharina Gräffin / Von Dönhoff gebohrne Gräf„ / fin. Und Burggräffin zu Dohna. / Woijwodin Von Pernauw.” Kompozycja nawiązuje do Portretu Anny Jagiellonki pędzla Marcina Kobera datowanego po 1586 r. Kalwinka, córka Fryderyka zu Dohna z linii na Ławkach koło Pasłęka, ochmistrza dworu książęcego w Królewcu, i Marii von Rautter, która wniosła Doenhoffom dobra Wilkowo Wielkie (niem. Groß Wolfsdorf, obecnie Drogosze). W 1630 poślubiła Ernesta Magnusa Doenhoffa (1581–1642) Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Drogoszach (Doenhoffstädt), w zbiorach muzeum od 1946 r. Konserwacja: 1) Pełna konserwacja: Ignacy Klukowski, PKZ Gdańsk 1962, 2) Zabezpieczenie: Hlebowicz Anna, Olsztyn 1965, 3) Pełna konserwacja: Anna Szymańska, Olsztyn 2011 Bibliografia: K. Wróblewska, Dawny portret w zbiorach Muzeum Mazurskiego. Katalog wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 1965, s. 35–36, kat. 38, il. 2; E. Kotowski, Portrety Magnusa Ernesta i Katarzyny Doenhoffów, „Rocznik Olsztyński” IX: 1970, s. 33–37, il. 6–10; K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 326–327, kat. 16, ryc. 24; Gdzie Wschód spotyka Zachód. Portret osobistości dawnej Rzeczypospolitej. Katalog wystawowy pod red. prof. Jerzego Malinowskiego, Muzeum Narodowe, Warszawa 1993, s. 337, kat. il. 82; K. Wróblewska, Das Portrait in Preußen vom 16. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, Kulturgeschichte Ostpreußens in der Frühen Neuzeit Bd. 56, Tübingen 2001, s. 469–473, ryc. 22; I.B. Kluk, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Informator do wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2004, s. 39, kat. 11; Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI–XVIII w.), wystawa Muzeum Historii Polski, Zamek Królewski w Warszawie 3 V–31 VII 2012, Warszawa 2012, s. 195, il. Wystawy: Dawny portret w zbiorach Muzeum Mazurskiego, Muzeum Mazurskie, Olsztyn 1965; Dawne malarstwo ze zbiorów Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. 25 lat konserwacji muzealiów w województwie olsztyńskim, Frombork V–X 1972; W stronę korony. Związki Warmii i Prus z Rzeczypospolitą, Olsztyn 19 XII 1988–30 X 1989; Gdzie Wschód spotyka Zachód. Portret osobistości dawnej Rzeczypospolitej, Muzeum Narodowe w Warszawie 1993; Portret w malarstwie barokowym, Muzeum w Mrągowie 5 VI 2001–27 II 2002; Z herbem w tle. Portrety i kartusze herbowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu 14 IX 2008; Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 16 V 2003–[uzup.] 2004; Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI–XVIII w.), Zamek Królewski w Warszawie 3 V–31 VII 2012; Portretowe inspiracje, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 24 IV 2014.