Nr. kat.: MNO 77 OMO
Tytuł: Portret Gerarda Doenhoffa (3 VII 1632–5 I 1685)
Autor: Malarz nieznany
Datowanie: około 1684 r.
Wymiary: 78x58 cm
Opis: Portret Gerarda Doenhoffa (3 VII 1632, Waldau–5 I 1685, Schweigsten). Syn Magnusa Ernesta Doenhoffa (1581–1642) i Katarzyny zu Dohna (1606–1659). Ożeniony z Anną Beatą von Goldstein (ur. 14 X 1645) Dworzanin królewski, chorąży nadworny koronny 1661, cześnik litewski 1661, podstoli litewski 1666 Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Kwitajnach (Quittainen), w zbiorach muzeum od 1945 r. Konserwacja: Bibliografia: K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 328–329, kat. 18, ryc. 26 Wystawy: Z herbem w tle. Portrety i kartusze herbowe ze zbiorów MWM, Olsztyn 15 V 2010 do 31 X 2013; Rody szlacheckie okolic Morąga, Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu 23 I 2014.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+